enthalpy

enthalpy
entalpija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, termodinaminis potencialas, kurio nepriklausomi kintamieji yra termodinaminės sistemos entropija, slėgis, dalelių skaičius ir apibendrintosios jėgos. Entalpijos pokytis izobariniame procese lygus sistemos įgytam šilumos kiekiui. Matavimo vienetas – džaulis (J). atitikmenys: angl. enthalpy vok. Enthalpie, f rus. энтальпия, f pranc. enthalpie, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • enthalpy — 1927, from Gk. enthalpein “to warm in,” from en “in” (see EN (Cf. en ) (2)) + thalpein “to heat.” …   Etymology dictionary

  • enthalpy — [en thal′pē, en′thəl pē] n. [Gr enthalpein, to warm in (< en , EN 2 < en, IN1 + thalpein, to heat) + Y4] a measure of the energy content of a system per unit mass …   English World dictionary

  • Enthalpy — Thermodynamics …   Wikipedia

  • enthalpy — /en thal pee, en thal /, n., pl. enthalpies. Thermodynamics. a quantity associated with a thermodynamic system, expressed as the internal energy of a system plus the product of the pressure and volume of the system, having the property that… …   Universalium

  • enthalpy — entalpija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, lygi slėgio ir tūrio sandaugos ir vidinės energijos sumai: H = U + pV; čia U – termodinaminė (vidinė) energija, p – slėgis, V – tūris …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • enthalpy — entalpija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būseną apibūdinantis kintamasis dydis, kurio nepriklausomieji kintamieji yra termodinaminės sistemos entropija, slėgis, dalelių skaičius ir kitos… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • enthalpy — entalpija statusas T sritis chemija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, lygi slėgio ir tūrio sandaugos ir vidinės energijos sumai. atitikmenys: angl. enthalpy rus. энтальпия …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • enthalpy — entalpija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. enthalpy; heat content; total heat vok. Enthalpie, f; Wärmeinhalt, f rus. теплосодержание, n; энтальпия, f pranc. chaleur totale, f; contenu de chaleur, m; enthalpie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Enthalpy of vaporization — The enthalpy of vaporization, (symbol Delta{} {v}H), also known as the heat of vaporization or heat of evaporation, is the energy required to transform a given quantity of a substance into a gas. It is measured at the normal boiling point of the… …   Wikipedia

  • Enthalpy–entropy chart — The Mollier Enthalpy Entropy Diagram for water and steam. The dryness fraction , x, gives the fraction by mass of gaseous water in the wet region, the remainder being droplets of liquid. An enthalpy–entropy chart, also known as the h–s chart or… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”